Tranche 1 is verkocht! Wij zijn nu gestart met de laatste tranche van de obligatiecampagne.
'Permacultuur' is een samenstelling van de Latijnse woorden permanens, 'volhardend', en cultura, 'huishouden'.De Torteltuin is een Amsterdamse wooncoöperatie georganiseerd rondom de principes van de permacultuur, toegepast op de sociale en stedelijke omgeving.

Een volhardend huishouden, dat is de Torteltuin. Een groep mensen die zich verenigt in een wooncoöperatie, omdat ze dat waarin ze geloven, waar willen maken. Wij geloven in de wooncoöperatie als de toekomst van de stad.

De Torteltuin is de woontoekomst van de stad. Die toekomst is er niet een van vervuilend beton, anonieme hoogbouw en speculerende beleggers. Nee, de nieuwe huizen van de stad zijn duurzaam, sociaal en betaalbaar. Deze drie peilers brengt de Torteltuin in de praktijk vanuit het gedachtegoed van de 'permacultuur'. Dit staat voor de kunst om met de natuurlijke tendens van een systeem mee te denken, in plaats van er tegen in. Complexe ecosystemen dienen als voorbeeld voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is.

(Foto Ina Klamer)
Permacultuur voor de stad

Het gedachtegoed van de permacultuur is ontworpen in reactie op problemen die inherent zijn aan monoculturen. In landbouwgebieden die met één soort gewas zijn beplant, worden natuurlijke hulpbronnen snel uitgeput en hebben ziektes vrij spel, zodat kunstgrepen nodig zijn om de gewassen in leven te houden. Permaculturen zijn daarentegen zeer divers, waarbij de natuurlijke eigenschappen van ieder element worden ingezet om het ecosysteem te laten bloeien. Artificiële bemesting of bespuiting is daardoor niet nodig, omdat het systeem vanuit zichzelf bestand is tegen ziektes en veranderingen van de omgeving. Een permacultuur is zelfredzaam, waardoor na verloop van tijd weinig externe menselijke arbeid meer nodig is.

De Torteltuin brengt permacultuur naar de stedelijke omgeving. Ook de Torteltuin is niet homogeen, maar divers. Kruisbestuivingen vormen een essentieel onderdeel van de gemeenschap. We zetten de natuurlijke kracht van zowel de omgeving als van ieder individu in om tot een meerwaardevol geheel te komen. Door gebruik te maken van de overvloed die de de natuurlijke en sociale systemen om ons heen bieden, hebben we geen dure en ingewikkelde oplossingen nodig om op een duurzame wijze te kunnen bouwen en leven – natuurlijke eenvoud is het devies. Door als gevarieerde groep intensief samen te werken met elkaar en met de directe omgeving, maken we externe spelers (projectmanagers, woningcorporaties en de markt als geheel) overbodig, en kunnen we ons breed en solidair inzetten voor elkaar en voor de buurt. Dit alles leidt tot een duurzame, sociale en betaalbare wooncoöperatie die veerkrachtig kan reageren op nieuwe uitdagingen vanuit de omgeving. Een volhardend huishouden dus.

Kwettenklepper Carmen tijdens een Torteldag
Kernwaarden
Sociale duurzaamheid


Groene duurzaamheid
Betaalbaarheid
Deze website gebruikt cookies om goed te functioneren. We zijn op dit moment niet aangesloten bij diensten die cookies plaatsen voor het "volgen" van bezoekers/consumenten.
OK
E-mail: info@detorteltuin.co
Made on
Tilda