Foto: Richard Mouw
GROEN | SOCIAAL | BETAALBAAR
Wat is dat precies, een wooncoöperatie?

Een wooncoöperatie is een samenwerkingsverband van mensen die op een sociale manier hun eigen woning beheren ten behoeve van de wensen van de groep. Als leden van een wooncoöperatie in wording kopen we met elkaar een stuk grond of een al bestaand gebouw, ontwerpen we samen ons nieuwe onderkomen, gaan we samen met het (ver)bouwen aan de slag en dragen vervolgens ook samen zorg voor ons pand. Een belangrijk aspect is dat er vanuit idealistische gronden geen winst gemaakt wordt over de hoofden van de huurders, dat wil zeggen, de leden.

In Duitsland en Zwitserland wordt deze vorm van wonen breed ingezet om de druk van de woningmarkt te verlagen en deze een stukje gezonder te maken. Ook de Gemeente Amsterdam heeft haar pijlen gericht op deze woonvorm en koerst op 40.000 van dit soort woningen in 2040, wat neerkomt op ongeveer 10 procent van de nieuwbouw tot aan dat jaar. In het zogenoemde Actieplan Wooncoöperaties is deze ambitie helder uiteengezet.
ALV in Museum het Kromhout (Foto Ina Klamer)
Wooncoöperatie de Torteltuin
Hoe willen wij later wonen? Deze vraag plantte het eerste zaadje voor de Torteltuin. Het antwoord: duurzamer, socialer en betaalbaarder dan wat er op dit moment in Amsterdam te vinden is. Wat wij willen bestaat nog niet - dus gaan wij het zelf bouwen, als collectief.

Omdat wij huiseigenaarschap niet als heilige graal voor individuen, noch als houdbaar model voor de samenleving zien, doen wij dit als wooncoöperatie: ontwikkeling, gebruik en beheer zijn in handen van de uiteindelijke bewonersgemeenschap. De woningen die wij bouwen zullen met een vaste, lage huurprijs beschermd zijn tegen de grillen van de markt — een woning is immers een basisrecht, geen beleggingsobject. Daarnaast wordt ons toekomstig thuis een baken van gemeenschappelijk wonen: wij delen een hoop voorzieningen met elkaar en maken op democratische wijze besluiten over het reilen en zeilen van de wooncoöperatie. En dit alles binnen een energieneutraal, klimaatbestendig en natuurinclusief gebouw! Want door voorbij het moment van oplevering te kijken, zien wij de waarde die onze wooncoöperatie op lange termijn kan creëren voor haar bewoners en haar omgeving.

Sinds de eerste brainstorm in januari 2020 zijn we al een heel eind gekomen: we zijn een officiële vereniging met een kavel in optie op Centrumeiland. Het Voorlopig Ontwerp van Natrufied Architecture wordt getoetst door de gemeente en daarna is het Definitief Ontwerp aan de beurt.
Een project als de Torteltuin kost enorm veel geld. Wil je ons financieel te steunen? Klik dan hier!

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief die onregelmatig verschijnt. Een paar keer per jaar houden we je op de hoogte van onze voortgang.
In de media
Deze website gebruikt cookies om goed te functioneren. We zijn op dit moment niet aangesloten bij diensten die cookies plaatsen voor het "volgen" van bezoekers/consumenten.
OK
Telefoon: +31683239919
E-mail: info@detorteltuin.co
Made on
Tilda